Recent Posts

More Posts

I länken finns en beta-version av en folkräkning av Burträsk byar baserad på uppgifterna i kyrkböckerna. Den visar befolkningen i månadsskiftet varje månad för alla byar i Burträsk socken fram till 1950.

Folkräkning i Burträsk byar

CONTINUE READING

Hungersnöden på 1860-talet drabbade Västerbotten hårt och tyfus var en huvudorsak till överdödligheten. Denna animation visar spridningen av tyfus under den mest intensiva perioden, 1866-1868. Särskilt Burträsk hade hög dödlighet i tyfus. Den visar dödlighet på grund av orsaker som sannolikt är relaterade till tyfus även om fel kan ha gjorts i diagnosen och klassificeringen. Uppgifterna omfattar främst de nuvarande kommunerna Skellefteå, Norsjö, Malå, Vilhelmina, Storuman och Sorsele så det vita området i söder beror på bristande information.

CONTINUE READING

A workshop on genetic genealogy in research!

CONTINUE READING

This is the current “working tree” status of the Q-Y11515 branch that has spread over much of northern Scandinavia. (Right klick and choose “view image” or “open image in new tab” to get it Zoomable). Green squares mean that we have at least two kits leading to the same forefather. The orange ones are of course important to get tested to confirm the correctness. The Q-Y11515 branch i part of the big tree of paternal lines.

CONTINUE READING

Här följer Lars Mattssons saga så som den är nertecknad av Per August Andreas Persson Lindholm i boken “HOS LAPPBÖNDER. SKILDRINGAR SÄGNR OCH SAGOR FRÅN SÖDRA LAPPLAND”. Tillsammans med sin son Valdemar Lindholm har han haft stor betydelse för att bevara historier från området. Deras produktion får i första hand ses som skönlitteratur då det är omöjligt att bedömma vad som är deras egen fantasi och vad som bygger på verkliga händelser eller uppteckningar av folksagor.

CONTINUE READING

En del förnamn förekommer oftare i den samiska befolkningen. I följande tabell visas namn som förekommer i minst 10 gånger så hög andel i den samiska befolkningen jämfört med övriga befolkningen. Personerna är födda före år 1900 och finns med i databasen Kråken. Som samisk har den räknats som har beteckningen “Lapp” så många har säkert missats. Kråken har täckning främst i delar av Västerbotten och Ångermanland så det är ett begränsat urval.

CONTINUE READING

This slate knife (skifferkniv) was found in Storarmsjö by Johan Albert Häggström born 1889-10-22 in Ström, Bjurholm while digging a ditch. He is a distant relative to me and descendant of Erik Ersson in Knaften. He thinks he hurt the knife with his spade which might have taken the otherwise common elk head (American:moose) ending of from the knife. The culture that made knifes like this is the “slate culture” Skifferkulturen that had its prime 3300-2000 BC and was also present in Norway e.

CONTINUE READING

Just an alternative view of MyHeritage auto cluster results. The following link makes a hairball plot out instead of the ordinary matrix presentation.

Link to hairball plot:

CONTINUE READING

This is the geographical locations of the YFull kits of the interesting branch Q-L804 with closest relatives among the American indians. Non YFull kits gets a highly transparent dot in the predicted branch colour that can show the dencity of Q-L804. Some how the Q-L804 branch seems to have made it to northern Europe at some point, likely through Siberia. The common origin with native americans is likely in Siberia or Beringia.

CONTINUE READING

STOCKHOLMS POSTTIDNINGAR Umeå lappmark den 12 jan 1752. Vid det allmogen , både nybyggare och lappländare till ting , prostvisitation , uppbördsstämma och den vanliga årliga marknaden på tingsplatsen i Lycksele enhälligt voro tillsammans komne samt därför även åtskilliga ståndspersoner och handlande från landet sig infunnit blev åminnelsen av Deras Kungl . Maj:ters vår nu regerande nådiga överhets vid slutet av sistlidna år försiggångna höga kröningsakt , som förr i lappmarken ej kunnat allmänneligen kungöras, således firad Klockan 8 församlades menigheten på marknadstorget , för fogande sig då andra gången ringdes i god ordning och anförda av kronobefallningsmannen med dess ämbetes klacka (som är en stav) i handen förbi prästgården och igenom den upprättade samt tjänligen utsirade äreporten in i kyrkan, varest, sedan ståndspersonerna och prästerskapet sig även infunnit, uppfördes en instrumentalmusik då gudstjänsten börjades.

CONTINUE READING

This is the current status of the family tree of Q-L527 based on the data at YFull (Updated 2020-01-01). Two interesting kits from Belarus and Ukraine on old branches. They might give an indication of a possible migration route to Scandinavia. The main expansion in number of branches of Q-L527 seems to be before the viking age. I have estimated branch length in years with the Ape package in R using maximum likelihood and the “strikt model”.

CONTINUE READING

Fertility based on the database Kråken. The area that is covered is maily northern Ångermanland and southern Västerbotten so many fertile people from for example Skellefteå is missing. I know of at least one woman from Skellefteå with 21 children. The woman with most children, Maria Lovisa Johansdotter,Spöland, had her 22 children Nils Petter Hurtig Olofsson, Vännfors, who had 23 children. The male competition ends with a draw between Erik Nyberg Eriksson, Nyåker, and Mikael Mikaelsson, Armsjö with 29 children each, both with 2 partners.

CONTINUE READING

Well known are the settlements of Finns in Värmland but less known are the settlements in Norrland. So here comes a animated map of the settlements over time of Finns in Norrland. (Right klick and choose “view image” or “open image in new tab” to get it Zoomable). The area south of Dalälven is excluded. It makes the close DNA matches between people in this area and Finland more understandable.

CONTINUE READING

Hans Ersson, 1655, illustrates the impact an individual can have on the genetic make up of a region. 25% of those born 1890-1930 in Sorsele had a strait paternal line to him according to the database Kråken. Quite extrem! To see if there were more extrem cases I made a histogram of the number of “founding fathers” and their number of descendents in the database with a strait paternal line to them.

CONTINUE READING

The maps illustrates the impact of the “Örträsk Finns” on the interior of Västerbotten by three maps showing how their descendants spread. It is based on the database Kråken which is not compleatly finished for all of Västerbotten but it can anyway give a rough picture of how they spread over the land. For illustration three of the founding fathers are used namely: Johan Philipsson Hilduinen ca 1620-1697 Mårten Hindersson ca 1625-1697 Erik ca 1640 only known from his two sons Erik and Håkan The first map shows the proportion of the persons born 1890-1930 who descend from them.

CONTINUE READING

Visited again the old settlements of some of my forefathers. The house on the picture is standing on the place where Erik Ersson (b. ca. 1669) helped his brother Håkan (b. ca. 1670) to start a farm in Örträsk in 1706. It has not been properly dated but might be from around 1750. (Green dot on the map at the bottom) The map below over Håkans farm is klickable for a large map over Örträsk from 1713.

CONTINUE READING

Arctophilacius This is my paper link back to the big Sursill, Arctophilacius and Calamnius family. The link is probably wrong as there are conflicting DNA tests of the paternal lines from Petrus Arctophilacius at present. See more about this family at: http://www.sursill.net/ http://www.calamnius.fi/ Arctophile Origin of name???? 🐻 😄 A person who is very fond of and is usually a collector of teddy bears. Arctophile means just “bear loving, bear lover,” but in modern English specifically a lover of teddy bears, not grizzlies.

CONTINUE READING

I made a map of the YFull kits with province listed for the Scandinavian countries and Finland with the basic idear that one kit should be one point. Mainly as an experimental alternative to other maps for showing the geographical distributions of the haplogroups. To avoid over plotting each point searches for a free space to be plotted and can also adjust size to squese in. This causes the ball shapes in especially Finland as most points are located to province landmass centroides.

CONTINUE READING

Kartan visar laxgårdarna i Umeälvens nedre del under vad som troligtvis är 1500-talets senare del. Vid två av laxgårdarna finns namnet Grijs. Den ena är mellan vad som nu är Storsandskär och Tegssidan där det står “Teegs grijs Gården”. Tjuvhällan som är utmärkt på norra sidan av älven är nära där Botniabanans bro landar i dag. Den andra är “Peder Grijs Gården” vid Kungsboden. Namnen Kungsboden och Kungsstranden antyder att det tillhör Umeå Kungsgård.

CONTINUE READING

Projects

Demography and health

Vad är problemet? Hälsan påverkas av många olika faktorer som livsstil, familjenätverk, genetik och socio-ekonomisk situation. Effekten av dessa faktorer påverkar hälsan under hela livsförloppet och överförs även mellan generationer. Detta gör att det är svårt att uppskatta effekten av de olika faktorerna på hälsan då det kräver data som belyser alla dessa faktorer. Vad hoppas vi kunna uppnå? I detta projekt kombineras databaser som belyser effekten av hur överföring mellan generationer och i familjenätverk påverkar hälsan. Dessa databaser innehåller uppgifter från kyrkböcker, moderna registerdata och mätningar av biomarkörer. På detta sätt kan effekten av överföring mellan generationer och familjenätverk studeras.