A North Scandinavian branch of Q-L804: Q-Y11515

This is the current “working tree” status of the Q-L11515 branch that has spread over much of northern Scandinavia. (Right klick and choose “view image” or “open image in new tab” to get it Zoomable). Green squares mean that we have at least two kits leading to the same forefather. The orange ones are of course important to get tested to confirm the correctness. The Q-L11515 branch i part of the big tree of paternal lines.

Det här är arbetsträdet där vi försöker reda ut genealogin under grenen Q-L11515 av Q-L804 (Mutationerna som vi tittar på här ärvs från far till son). (Du kan behöva högerklicka och välja att öppna i bilden i eget fönster för att göra den zoombar). Gröna rutor betyder att DNA test och pappersforskning verkar stämma överens och minst två DNA testade linjer ugår från personen. Vita rutor är grendefinierande mutationer som hittats i DNA test.

Q-L804 är intressant därför att den närmaste grenen är Q-M3 som är en av de viktigaste grenarna bland “Native Americans”. Grenen Q-L11515 är spridd över ett stort område i norra Scandinavien men med flest test resultat från Västerbotten men även från Ångermanland (Skorped, Nätra) och Norrbotten (Jouksengi). I Norge har den hittats i Nordland och Hedmark.

Location of oldest paternal line ancestor of the Q-L11515 branch of Q-L804

Nedan visas 5 byar i Umeå socken som troligen haft bönder med Q-L804 på 16-17-hundratalet på Geddas karta från 1661. Varje prick i byarna är en gård så det ger en bra uppfattning om befolkningsstorleken. Q-L804 måste ha varit ganska vanlig i Umeå området

Geddas map from 1661 and Q-L804 villages in Umeå.

(Klick to zoom)

Den största utredda grenen med 9 testade kommer från en Erik som är känd från sina söner Erik och Håkan som höll till i Knaften och Örträsk. Andra bekräftade grenar finns i Västerhiske, Bygdeå, Rödå och Jouksengi i Tornedalen. Obekräftade finns tex i Hössjö och Sörfors. En intressant “broder gren” FT127002 finns i bland annat Norsjö och Kusmark. Den stora förgreningen betyder att haplogrupen troligen funnits i norra Sverige under mycket lång tid. Det verkar som att flera grenar kommer från ett begränsat område vid umeälvens nedre del med byar som Hössjö, Västerhiske, Pengsjö, Sörfors, Nyby.

En ny intressant gren är de tre amerikanska testarna under Umeå grenen Y-15700 som alla heter Huff. Någon migrant från Umeå-området till Nya Sverige kanske?

De flesta är testade hos family tree DNA. Ett annat billigt sätt att testa om du tillhör denna släkt är att testa enskilda SNPer hos YSEQ (https://www.yseq.net/). Där finns till exempel Y45428, Y15700, Y9047 och Y10787 att testa.

Links:

FamilytreeDNA QNordic

Facebook QNordic

Related